Thursday, November 28, 2013

Thanksgiving 2013


photo: mine
quote: William Blake
overly: Kim Klassen

No comments: